SAŽETCI

Online zaprimanje sažetaka dostupno je ovdje.
Rok za zaprimanje sažetaka: produženo do: 10.10.2017.Upute za pisanje sažetaka.

• sažetak pisati engleskom jeziku
• opseg standardnog sažetka: max 300 riječi
• molimo podijelite sažetak u 4 dijela: cilj, metode, rezultati i zaključak
• prezime i inicijale autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
• prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
• navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
• navesti e-mail adresu autora
• sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
• autori čiji će radovi biti prihvaćeni za oralnu prezentaciju moći će izlagati na hrvatskom jeziku, ali prezentacija mora biti na engleskom jeziku

Upute za pripremu e-postera.

• svi posteri će biti prikazani elektronski (e-poster) na ekranima
• online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Znanstveni odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
• svaki e-poster mora biti predan online. Autori čiji je sažetak prihvaćen moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na "Moji sažetci". Za svaki prijavljeni sažetak pojaviti će se gumb "Upload". Pomoću njega ćete moći prenijeti poster iz svoje datoteke.
• svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.
• dozvoljen je samo jedan E-POSTER po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati video/audio zapise ili pokretne slike

Spremanje e-postera kao .jpg/.png datoteku.

• dimenzije e-postera moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
• zbog pravilne vidljivosti, molimo da ne koristite fontove veličine manje od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera u PowerPoint formatu (spremi kao .jpg/.png).

• svaki e-poster mora sadržavati samo jedan slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
• molimo da ne koristite fontove veličine manje od 10pt
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetkuTop